Algemene voorwaarden

We gaan er vanuit dat we met een goed product en goede communicatie altijd tot een oplossing kunnen komen. Mocht er onverhoopt toch iets niet naar wens zijn of gaan in het proces laat het ons altijd zo snel mogelijk weten. En mochten we er echt niet uit komen dat volgen we uiteraard de Nederlands wet, waarbij redelijkheid, billijkheid en consumentenrecht altijd leidend zijn.

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Wanneer je met de Houtbroeders in zee gaat, doe je zaken met de Houtbroeders VOF, gevestigd op de Kleine Krogt 13-I, 4825 AN te BREDA. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 7 juli 2022.

Offertes en aanbiedingen

Zodra we samen tot een ontwerp zijn gekomen ontvang je altijd een offerte van ons. Bij het ontwerp hoort een 3D impressie van het besproken meubel. In de offerte staat omschreven in welke materialen en kleuren het besproken ontwerp zal worden uitgevoerd. De prijs bevat alle kosten voor het maken van het complete meubel. Dit is dus inclusief de bijbehorende materialen en de prijs is voor particuliere opdrachtgevers altijd inclusief btw. Datgene wat in de offerte staat is waar je akkoord mee gaat en wat er vervolgens ook wordt geleverd. Controleer dit dus goed voor je akkoord geeft en neem bij vragen of onduidelijkheden contact met ons op.

De genoemde prijs in een offerte blijft 30 dagen geldig. Na 30 dagen kunnen er, in verband met stijgende kosten, kleine prijsaanpassingen nodig zijn. Wanneer er binnen zes weken na akkoord onverhoopt materiaalprijsstijgingen van meer dan 25% voorkomen, kan dat een reden zijn om een eenzijdige prijsverhoging door te voeren. Bij ontvangst van een aangepaste prijs ná akkoord mag je op dat moment besluiten om kosteloos van de opdracht af te zien.

Akkoord en betalingsvoorwaarden

Wanneer je akkoord bent met de offerte vragen we een een aanbetaling ter bevestiging van de opdracht. De betaling gaat bij bedragen tot €10.000 in twee termijnen, bij bedragen daarboven gaat het in overleg. De eerste termijn bedraagt meestal 50%. Dit is een voorschot voor materialen en te verrichten arbeid en tevens het formele akkoord op de opdracht. De tweede termijn wordt direct bij oplevering, wanneer zowel jij als wij tevreden zijn met het resultaat, afgerekend. We accepteren alleen bankbetalingen. Mocht er iets niet naar wens zijn dan laten we een gedeelte van het eindbedrag openstaan tot het verholpen is.

Werk derden

Het staat de Houtbroeders vrij om (delen van) het aangenomen werk, zonder overleg met de opdrachtgever, uit te besteden aan onderaannemers of externe partijen. Uiteraard zorgen we ervoor dat onze kwaliteitsstandaard hierbij gewaarborgd blijft.

Voor meer-maatwerk oplossingen zijn we -voor andere materialen dan hout- afhankelijk van externe partijen. Wanneer deze externe partijen hun prijs- of leveringsafspraken niet nakomen kunnen de Houtbroeders hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. Wel dragen we zorg voor een passende oplossing, uiteraard in goed overleg met jou als opdrachtgever.

Eigendomsvoorbehoud

Let op, het meubel blijft ons eigendom tot het 100% is betaald door jou als opdrachtgever. Als je bij oplevering, om wat voor reden dan ook, niet kunt betalen nemen we het meubel weer mee. Bij een nieuwe afleverafspraak moet het volledige bedrag, inclusief extra kosten voor het opnieuw bezorgen, de dag voorafgaand aan de levering op onze rekening staan.

Annuleringsvoorwaarden

Als een opdracht in de offertefase is stellen we het op prijs als je laat weten wanneer je er geen gebruik van wilt maken. Indien je nog geen akkoord hebt gegeven op de opdracht rekenen we geen annuleringskosten. Enige uitzondering is wanneer we een uitgebreid ontwerptraject zijn gestart. Uiteraard geven we dan vooraf duidelijk aan wat dan de kosten voor annulering zijn en vragen we je ook om een uitdrukkelijk akkoord hierop. Geen verrassingen dus. Mocht je de opdracht hebben bevestigd met een aanbetaling en deze vervolgens willen annuleren, dan worden er kosten gerekend. Deze kosten zijn afhankelijk van hoever het meubel in productie is genomen. Neem in ieder geval zo snel mogelijk contact op om te bespreken wat de mogelijkheden nog zijn. We geven altijd een verwachte leverdatum. Wanneer we deze in uitzonderlijke gevallen niet halen is dat geen reden om onze overeenkomst te ontbinden.

Transport en levering

De kosten voor onze meubels zijn, tenzij anders vermeld, af werkplaats. Voor het transport worden apart kosten gerekend, deze vermelden we vooraf. Levering en plaatsing alleen op de begane grond mits goed toegankelijk Tenzij vooraf andere afspraken zijn gemaakt over de plaatsing.

Wanneer we een meubel komen plaatsen zijn we uiteraard verzekerd, mocht er door onze schuld onverhoopt iets kapot gaan. Hierbij gaat onze aansprakelijkheid nooit verder dan het aankoopbedrag van het meubel. Mocht je het meubel zelf komen ophalen dan eindigt onze verantwoordelijkheid bij de spreekwoordelijke roldeur.

Klachtenregeling

In plaats van klachten oplossen voorkomen we ze liever. Onze meubels zijn niet perfect. Ze zijn gemaakt door mensenhanden en dan komt er tijdens het productieproces wel eens een krasje op een plek waar je dat liever niet hebt. We doen er alles aan om dat te voorkomen. Controleer bij de oplevering van het meubel dan ook of het naar wens is. Mocht er iets niet naar wens zijn laat het ons dan weten, direct of uiterlijk binnen acht dagen, dan zorgen we voor een oplossing.

Garanties en onderhoud

Uiteraard geven we een uitgebreide garantie van tien jaar op al onze meubels. Deze garantie betreft technische defecten of fouten als gevolg van onze productie of geleverde producten van derden. Ervaring leert dat door het gebruik van kwaliteits materialen in combinatie met juist gebruik en onderhoud door jou als eigenaar de meubels echt lang mee kunnen gaan. Op onze website vind je dan ook onderhoudsvoorschriften voor zo lang mogelijk plezier. Lees deze goed door en volg ze op. Mocht er onverhoopt iets niet naar wens of onduidelijk zijn, neem contact op.

Bij ons word je niet van het kastje naar de muur gestuurd, we denken altijd constructief mee naar een oplossing, ook na de garantieperiode. Mocht er een defect ontstaan meld dat direct, uiterlijk binnen acht dagen. Beschadigingen of normale slijtage door het gebruik van het meubel vallen uiteraard niet onder de garantie.

Intellectueel eigendom

Alle ontwerpen en uitwerkingen hiervan zijn en blijven eigendom van de Houtbroeders. De gerekende ontwerpkosten zijn voor het uitwerken en detailleren van een ontwerp naar jouw wens. Uiteraard staat het je vrij om je eigen meubel naar hartelust te verbouwen of van andere kleuren te voorzien. Wanneer dat heel goed gelukt is mag je zeggen dat wij het hebben gedaan :-P

Wanneer een opdrachtgever zelf een tekening of andersoortig ontwerp aanlevert om door de Houtbroeders uit te laten voeren dan ligt het copyright van dat ontwerp bij de opdrachtgever. De Houtbroeders zijn hierbij niet aansprakelijkheid voor enige hieruit voortkomende copyrightclaims.

zagen

IETS NIET DUIDELIJK?

Laat het ons gerust weten. Wij zoeken altijd een passende oplossing voor jouw situatie en wensen.

Contact opnemen